Promocja PA6-G Yellow:

PŁYTY (BORAMID PA6G YELLOW)

grubość (mm)

szerokość (mm)

długość (mm)

rodzaj

waga ogółem (kg)

Ilość (szt)

12

480

680

YEL/6.12

5,40

1

12

400

900

YEL/6.12

5,90

1

12

320

1070

YEL/6.12

6,10

1

15

110

740

YEL/6.12

1,70

1

20

250

390

YEL/6.12

2,70

1

30

200

740

YEL/6.12

5,80

1

30

380

840

YEL/6.12

12,00

1

30

150

850

YEL/6.12

4,90

1

35

250

260

YEL/6.12

2,80

1

50

260

440

YEL/6.12

7,10

1

50

260

1000

YEL/6.12

17,20

1

50

120

1000

YEL/6.12

7,50

1

60

250

330

YEL/6.12

6,30

1

60

150

690

YEL/6.12

7,60

1

60

190

490

YEL/6.12

7,00

1

60

120

1000

YEL/6.12

8,70

1

60

250

500

YEL/6.12

9,60

1

60

90

340

YEL/6.12

2,50

1

60

200

210

YEL/6.12

3,10

1

60

250

470

YEL/6.12

8,90

1

60

100

500

YEL/6.12

4,10

1

60

250

460

YEL/6.12

8,40

1

80

100

390

YEL/6.12

4,10

1

100

320

340

YEL/6.12

13,20

1

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ