Promocja PA6-G Blue:

PŁYTY (BORAMID PA6G HS)

grubość (mm)

szerokość (mm)

długość (mm)

rodzaj

waga ogółem (kg)

Ilość (szt)

6

45

760

H.S

0,30

1

8

100

830

H.S

0,80

1

10

190

240

H.S

0,70

1

10

110

310

H.S

0,60

1

12

200

600

H.S

1,90

1

12

160

1000

H.S

2,70

1

20

70

740

H.S

1,40

1

20

70

820

H.S

1,40

1

20

70

920

H.S

1,60

1

20

90

1000

H.S

2,20

1

20

100

790

H.S

2,20

1

20

70

800

H.S

1,40

1

20

75

610

H.S

0,70

1

45

100

140

H.S

0,9

1

60

90

310

H.S

2,20

1

60

50

310

H.S

1,30

1

100

50

600

H.S

4,1

1

p

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ