Boracarb (Poliwęglan) PC

Poliwęglan (PC) jest amorficznym, przezroczystym tworzywem termoplastycznym. Łączy on w sobie wiele dobrych własności metali, szkła i tworzyw sztucznych.

Do jego podstawowych własności należą:

  • przezroczystość
  • sztywność
  • stablność wymiarów
  • dobre własności izolacyjne, niezależne od warunków otoczenia
  • jest tworzywem samogasnącym

Typowe zastosowania:

  • wzierniki
  • pokrywy w akumulatorach
  • maszynowe elementy tnące
  • części maszyn kuchennych
  • oszklenia zabezpieczające

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boracarb (Poliwęglan) PC

Nazwa handlowa: Boracarb PC
Symbol wg ISO 1043: PC
Oznaczenie: Poliwęglan


Boracarb (PC) jest amorficznym, przezroczystym tworzywem termoplastycznym, bez dodatków i wypełniaczy. Poliweglan łączy wiele dobrych właściwości metali, szkła i tworzyw sztucznych jak: udarność, przezroczystość, sztywność, stabilność wymiarów i wysoką odporność cieplną (do 140oC). Poliwęglan posiada również dobre właściwości izolacyjne (prawie niezależne od zawartości wilgoci i temperatury otoczenia), jest tworzywem pozbawionym zapachu, smaku oraz posiada właściwości samogasnące. Boracarb występuje w kolorze naturalnym i czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boracarb PC GF30 (Poliwęglan) PC GF30

Nazwa handlowa: Boracarb PC GF30
Symbol wg ISO 1043: PC GF30
Oznaczenie: Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym


Boracarb PC GF30 jest tworzywem wzmocnionym 30% dodatkiem włókna szklanego. Zawartość szkła powoduje wiele zmian we właściwościach fizycznych i mechanicznych w stosunku do odmian nie wzmocnionych. Materiał nie jest przezroczysty. Zwiększeniu ulega: gęstość, wytrzymałość, twardość, moduł E i temperatura odkształcenia pod obciążeniem, zaś wchłanianie wody, współczynnik rozszerzalności liniowej jak i wytrzymałość udarnościowa ulegają zmniejszeniu. Boracarb PC GF30 występuje w kolorze naturalnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ