BORACETAL (Polioksymetylen) POM

Specjalna charakterystyka Boracetalu jest wynikiem idealnej kombinacji wytrzymałości, sztywności oraz odporności udarowej. Dzięki wysokiej krystalizacji Boracetal jest bardziej sztywny niż wiekszość tworzyw, szczególnie w zakresie temperatur 50-100 oC.

Do podstawowych własności Boracetalu należą:

 • wysoka sztywność i wytrzymałość mechaniczna
 • dobra odporność na uderzenia
 • niska absorpcja płynów 0,2-0,8 %
 • wysoka stabilność rozmiarowa
 • dobre właściwośći elektroizolacyjne
 • dobra skrawalność (krótkie wióry)

Typowe zastosowania:

 • elementy ślizgowe
 • korpusy zaworów
 • obudowy cewek oraz łożysk tocznych
 • elementy konstrukcji pomp
 • części przekładni
 • łożyska, rolki
 • koła zębate o małym module
 • części konstrukcyjne w obszarach zagrożonych eksplozją
 • technika medyczna
 • elementy pracujące w cieczach

BORACETAL C (Polioksymetylen C)

Nazwa handlowa: Boracetal C
Symbol wg ISO 1043: POM C
Oznaczenie: Polioksymetylen


Polioksymetylen (POM C) jest wysokokrystalicznym tworzywem termoplastycznym, które występuje w dwóch podstawowych odmianach: jako kopolimer (POM-C, Ultraform, Hostaform) i homopolimer (POM-H, Delrin). POM dzięki nieznacznemu wchłanianiu wody posiada bardzo dobrą stabilność masy i dobre właściwości obróbki (krótkie wióry). Ze względu na korzystne właściwości - dużą twardość, sztywność i wytrzymałość przy dobrej lepkości i odporności na chemikalia, oraz korzystnemu współczynnikowi tarcia i odporności na ścieranie, POM może w wielu przypadkach trafić w miejsce materiałów metalicznych. Tworzywo występuje w kolorze białym i czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty

BORACETAL G (Polioksymetylen G)

Nazwa handlowa: Boracetal G
Symbol wg ISO 1043: POM C + PE
Oznaczenie: Polioksymetylen + Polietylen


Boracetal G jest kopolimerem polioksymetylenu (POM-C) do którego dodano około 10% ultrawysokocząseczkowego polietylenu (PE 1000). Dodatek PE działa jak smar w postaci ciała stałego (np.grafit), dzięki temu Boracetal G w stosunku do nie zmodyfikowanego POM posiada wyraźnie lepsze właściwości ślizgowe w przypadku braku smarownia. Współczynnik tarcia w stosunku do stali wynosi 0,19 i jest on niższy w porównaniu z innymi termoplastami (PA 6 0,3/ PP 0,4). Dodatek PE w przypadku łożysk ślizgowych powoduje cichą pracę oraz brak konieczności smarowania. Zewnętrzne nieznaczne wchłanianie wody 0,14% wpływa na podwyższenie stabilności wymiarów. Elementy maszynowe z Boracetalu G są bardzo odporne na ścieranie i odznaczają się dlatego wyższą trwałością. Boracetal G może być stosowany w sektorze środków spożywczych. W celu odróżnienia od niezmodyfikowanego POM Boracetal G jest barwiony na kolor jasnoniebieski.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty

BORACETAL TF (Polioksymetylen TF)

Nazwa handlowa: Boracetal TF
Symbol wg ISO 1043: POM C + PTFE
Oznaczenie: Polioksymetylen + Teflon


POM C + PTFE bazuje na materiale, w którym włókna teflonu zostały równomiernie rozdzielone w całej objętości POM-u. Odznacza się dobrą odpornością chemiczną, niskim współczynnikiem tarcia oraz dobrymi właściwościami podczas obróbki skrawaniem. Dlatego elementy ślizgowe z POM + PTFE posiadają dobrą wytrzymałość na ścieranie i nieznaczną skłonność do drgań ciernych zewnętrznych. Jest to materiał odporny na gorącą wodę, antyadhezyjny, miękki, wrażliwy na promieniowanie gama, nietopliwy, samogasnący, wytrzymały na promieniowanie UV, elektrycznie izolujący. Tworzywo występuje w kolorze białym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

BORACETAL GF30 (Polioksymetylen GF30)

Nazwa handlowa: Boracetal GF30
Symbol wg ISO 1043: POM GF30
Oznaczenie: Polioksymetylen wzmocniony włóknem szklanym


Boracetal GF30 jest tworzywem wzmocnionym 30% dodatkiem włókna szklanego. Zawartość włókna szklanego powoduje wiele zmian we właściwościach fizycznych i mechanicznych w stosunku do odmian nie wzmocnionych. Zwiększeniu ulega: gęstość, wytrzymałość, twardość, moduł E i temperatura odkształcenia pod obciążeniem, zaś wchłanianie wody, współczynnik rozszerzalności liniowej jak i wytrzymałość udarnościowa ulegają zmniejszeniu. Tworzywo dostępne jest w kolorze czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty

BORAMID LF (Poliamid LF)

Nazwa handlowa: Boracetal LF
Symbol wg ISO 1043: POM LF
Oznaczenie: Polioksymetylen przewodzący


Boracetal LF jest kopolimerem polioksymetylenu najnowszej technologii, wykazującym rezystancję skrośną rzędu 102 - 103 Ohm*cm czyli znacznie obniżoną w stosunku do odmian standardowych (1014 Ohm*cm). Ta cecha, w połączeniu z dobrymi właściwościami mechanicznymi czyni z niego materiał ceniony w branży elektrycznej i elektronicznej. Boracetal LF występuje w kolorze czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ