Boralen (Polietylen) PE/PP

Boraleny są uniwersalną grupą tworzyw stosowanych w wielu dziedzinach gosdpodarki. Niska gęstość, szeroki asortyment i atesty PZH powodują, iż znajdują zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym i przetwórczym.

Do podstawowych własności Boralenów należą:

 • wysoka odporność na zadrapania
 • bardzo wysoka odporność chemiczna
 • wysoka odporność udarowa
 • bardzo niski współczynnik tarcia
 • dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • brak absorpcji płynów

Typowe zastosowania:

 • ślizgi
 • elementy linii rozlewniczych
 • prowadnice łańcuchowe
 • stoły rozbiorowe
 • kloce w ubojniach
 • wykładziny
 • elementy linii galwanizacyjnych


Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen 1000 (Polietylen 1000)

Nazwa handlowa: Boralen 1000
Symbol wg ISO 1043: PE 1000
Oznaczenie: Polietylen ultra wysokocząsteczkowy


Boralen 1000 jest bardzo odpornym na ścieranie tworzywem konstrukcyjnym. Cechuje się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi oraz szerokim zakresem temperatury pracy od -269oC do +80oC. Jest materiałem obojętnym fizjologicznie, dlatego detale wykonane z Boralenu 1000 mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z żywnością. Boralen tłumi drgania i nie absorbuje płynów. Tworzywo występuje jako odmiany czyste i jako regranulaty.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen 500 (Polietylen 500)

Nazwa handlowa: Boralen 500
Symbol wg ISO 1043: PE 500
Oznaczenie: Polietylen wysokocząsteczkowy


Boralen 500 jest doskonałym tworzywem stosowanym głównie w przemyśle spożywczym i przetwórczym. W porównaniu do Boralenu 1000 cechuje się mniejszą odpornością na ścierania. Pozostałe własności mechaniczne, chemiczne i elektryczne ma podobne do Boralenu 1000. Tworzywo występuje jako odmiany czyste i jako regranulaty

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen 300 (Polietylen 300)

Nazwa handlowa: Boralen 300
Symbol wg ISO 1043: PE 300
Oznaczenie: Polietylen


Boralen 300 jest tworzywem o właściwościach samosmarnych. Doskonale się spawa. Często jest stosowany jako wykładziny i obudowy zbiorników. Tworzywo występuje jako odmiany czyste i jako regranulaty.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen PP (Polietylen PP)

Nazwa handlowa: Boralen PP
Symbol wg ISO 1043: PP
Oznaczenie: Polipropylen


Boralen PP w porównaniu z polietylenami (Boralen 1000, 500, 300) posiada większą sztywność, twardość i wytrzymałość. Wyższa masa cząsteczkowa Boralenu PP w stosunku do Boralenu 1000 poprawia własności tworzywa w zakresie udarności, temperatury pracy - wzrost o 10-15 oC, odporności na ścieranie i wytrzymałości na rozciąganie w podwyższonej temperaturze. Tworzywo występuje w kolorze naturalnym i szarym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen PP TV40 (Polietylen PP TV40)

Nazwa handlowa:Boralen PP TV40
Symbol wg ISO 1043: PP TV40
Oznaczenie: Polipropylen wypełniony talkiem


Boralen PP TV40 jest stabilizowanym w wysokich temperaturach homopolimerem polipropylenu wypełnionym w 40% talkiem. Tworzywo to jest odporne na działanie gorących roztworów detergentów. Pozwala to na szerokie zastosowanie tego tworzywa w przemysłach: samochodowym i rozlewniczym. Wypełnienie talkiem daje bardzo dobry efekt smarny, bez utraty dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych. Gęstość Boralenu PP TV40 wynosi około 1,21 g/cm3, zaś odmiany Boralenu PP 0,91 g/cm3, powoduje to znaczący wzrost twardości odmiany wzmocniowej w stosunku do podstawowej. Inną ważną cechą Boralenu PP TV40 jest zdolność do tłumienia drgań. Tworzywo występuje w kolorze czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen PP GF30 (Polietylen PP GF30)

Nazwa handlowa: Boralen PP GF30
Symbol wg ISO 1043: PP GF30
Oznaczenie: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym


Boralen PP GF30 jest częściowo krystalicznym polipropylenem z dodatkiem 30% włókna szklanego. Wykazuje dużo niższą absorpcję wilgoci, niższy współczynnik rozszeżalności liniowej i niższą gęstość niż inne tworzywa z wypełnieniem. Tworzywo występuje w kolorze naturalnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralen PPs (Polietylen PPs)

Nazwa handlowa: Boralen PPs
Symbol wg ISO 1043: PP niepalny
Oznaczenie: Polipropylen niepalny


Odmiana Boralenu PPs charakteryzuje się wysoką niepalnością przy zachowaniu tych samych dobrych właściwości mechanicznych. Dzięki swym właściwościom Boralen PPs znalazł zastosowanie w produkcji elementów układów doprowadzających gaz w systemach grzewczych, oraz półwyrobów dla aparatury inżynieryjnej.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ