Boralyte (Politereftalan etylenu) PET

Boralyte jest tworzywem o doskonałej stabilności wymiarowej (lepszej niż w POM) i bardzo wysokiej odporności na ścieranie (porównywalnej z PA).

Do podstawowych własności Boralyte należą:

 • doskonałe własności ślizgowe (szczególnie w odmianie modyfikowanej)
 • bardzo niska absorbcja płynów
 • doskonała stabilność wymiarowa
 • bardzo dobra odporność chemiczna
 • doskonała skrawalność

Typowe zastosowania:

 • mocno obciążone elementy ślizgowe i rolki
 • elementy pomp
 • łożyska i precyzyjne koła zębate
 • listwy ślizgowe
 • koła zębate o małym module
 • części izolacyjne w elektronice i elektryce

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralyte (Politereftalan etylenu)

Nazwa handlowa: Boralyte
Symbol wg ISO 1043: PET
Oznaczenie: Politereftalan etylenu


Boralyte jest częsiowo krystalicznym tworzywem bez dodatków i wypełniaczy. PET dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej posiada doskonałą stabilność wymiarów (lepszą niż POM), bardzo dobrą wytrzymałość na ścieranie (porównywalną z PA 6) i bardzo dobre właściwości ślizgowe. PET wykazuje oprócz tego dobre właściwości elektryczne, jest samogasnącym i pewnym fizjologicznie tworzywem. Nieznaczne wchłanianie wody, które nie ma prawie żadnego wpływu na właściwości mechaniczne i elektryczne, łącznie z niskim współczynnikiem wydłużenia liniowego czyni ten materiał stabilnym masowo. Boralyte występuje w kolorze naturalnym i czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boralyte T (Politereftalan etylenu T)

Nazwa handlowa: Boralyte T
Symbol wg ISO 1043: PET T
Oznaczenie: Politereftalan etylenu z dodatkiem smaru


Boralyte T jest tworzywem samosmarnym, w którego skład wchodzą rozprowadzone w całej objętości materiału związki smarujące. Dzięki obniżonemu współczynnikowi tarcia tworzywo to idealnie nadaje się na łożyska. Oprócz tego Boralyte T charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie i wysoką wartością dopuszczalnego parametru pV. Tworzywo występuje w kolorze szarym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ