Zapraszamy do współpracy!!!

Boryszew S.A.
Oddział Nylonbor

Ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew Polska
Tel: +48 46 863 04 00 - 02
Fax: +48 46 863 04 03
E-mail:

inż. Jerzy Koźlicki
Dyrektor Zarządzający Oddziałem

Jarosław Budnicki
Kierownik Produkcji Specjalnej (wyroby pirotechniczne)
+48 605 512 150

Michał Majchrzak
Szef Zabezpieczenia Produkcji PA
+48 605 512 168

Rafał Dałek
Koordynator Obrotu Tworzyw / Doradca Techniczny
+48 502 782 479
rafal@nylonbor.pl

Małgorzata Kołucka
Referent ds. Handlu
+48 608 529 110
malgorzata.kolucka@nylonbor.pl

Paulina Kaźmierczak
Referent ds. Handlu
+48 605 600 197
paulina.kazmierczak@nylonbor.pl

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ