Boraphen (Politlenek fenylenu) PPE

Nazwa handlowa: Boraphen PPE
Symbol wg ISO 1043: PPE
Oznaczenie: Politlenek fenylenu


Politlenek fenylenu Boraphen PPE jest amorficznym (bezpostaciowym) tworzywem termoplastycznym. Ze względów przetwórczych najczęściej jest modyfikowany polistyrenem. Politlenek fenylenu (PPE) podobnie jak polioksymetylen (POM) wykazuje nieznaczne wchłanianie wody, odznacza się dużą udarnością (nawet w niskich temperaturach), nieznacznym pełzaniem (również w wysokich temperaturach), stabilnością wymiarów, oraz posiada bardzo dobre właściwości elektryczne, które są prawie niezależne od częstotliwości. Tworzywo występuje w kolorze szarym. Politlenek fenylenu (PPE) jest sterylnym, samogasnącym i pewnym fizjologicznie tworzywem. Typowe zastosowania:

  • elementy konstrukcyjne i obudowy sprzętu RTV
  • części klimatyzatorów
  • armatura
  • elementy napędowe pralek i zmywarek

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Boraphen GF30 (Politlenek fenylenu GF30)

Nazwa handlowa: Boraphen PPE GF30
Symbol wg ISO 1043: PPE GF30
Oznaczenie: Politlenek fenylenu wzmocniony włóknem szklanym


Politlenek fenylenu Boraphen PPE jest amorficznym (bezpostaciowym) tworzywem termoplastycznym, wzmocnionym 30% dodatkiem włókna szklanego. Zawartość włókna szklanego powoduje wiele zmian we właściwościach fizycznych i mechanicznych w stosunku do odmian nie wzmocnionych. Zwiększeniu ulega: gęstość, wytrzymałość, twardość, moduł E i temperatura odkształcenia pod obciążeniem, zaś wchłanianie wody, wspólczynnik rozszerzalności liniowej jak i wytrzymałość udarnościowa ulegają zmniejszeniu. Tworzywo występuje w kolorze naturalnym i czarnym.

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ