Borapeek (Polieteroeteroketon) PEEK

Tworzywo Borapeek jest częściowo krystalicznym wysokowydajnym tworzywem wykazującym doskonałą kombinację właściwości mechanicznych i chemicznych, jak i wysoką wytrzymałość temperaturową. Materiał stanowi uzupełnienie oferty w zastosowaniach, gdzie standardowe termoplasty takie jak: Boramid, Boracetal lub Boralyte nie są w stanie sprostać ekstremalnym rygorom technicznym. Do podstawowych właściwości Borapeeku należą:

 • temperatura pracy do 260oC w trybie ciągłym i do 310oC w krótkim czasie
 • doskonała wytrzymałość, sztywność i odporność hydrolityczna
 • niski współczynnik tarcia
 • niezwykle wysoka stabilność rozmiarowa w szerokim zakresie temperatur
 • doskonała odporność chemiczna i biologiczna
 • wyjątkowa odporność na promieniowanie UV i promieniowanie wysokoenergetyczne
 • możliwość sterylizacji detali gotowych wykonanych z Borapeeku wszystkimi konwencjonalnymi metodami.

Typowe zastosowania:

 • w sektorze medycznym i technice operacyjnej np. wirniki i pierścienie-wykładziny w pompach odśrodkowych
 • w technice kosmicznej
 • łożyska rolek prowadzących drut stalowy
 • w przemyśle spożywczym, przetwórczym i chemicznym.


Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Borapeek (Polieteroeteroketon)

Nazwa handlowa: Borapeek
Symbol wg ISO 1043: PEEK
Oznaczenie: Polieteroeteroketon


Borapeek jest odmianą tworzywa bez dodatków i wypełniaczy, uzyskiwaną z czystego polieteroeteroketonu. Charakteryzuje się on niezwykle wysoką odpornością temperaturową, mechaniczną i chemiczną oraz najwyższą udarnością spośród wszystkich gatunków Borapeeków. Surowce stosowane do produkcji odmiany w kolorze naturalnym, spełniają wymagania dotyczące kontaktu z żywnością oraz zastosowania w technice medycznej. Tworzywo występuje w kolorze naturalnym (beżowym) i czarnym

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Borapeek T (Polieteroeteroketon T)

Nazwa handlowa: Borapeek T
Symbol wg ISO 1043: PEEK T
Oznaczenie: Polieteroeteroketon modyfikowany


Odmiana Borapeeku T posiadająca dodatek 10% włókien węglowych, 10% PTFE oraz 10% grafitu, które powodują obniżenie współczynnika tarcia, podwyższenie doporności na zużycie oraz wzrost wytrzymałości mechanicznej. Jest to materiał doskonale nadajacy się na łożyska. Tworzywo występuje w kolorze czarnym

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Borapeek GF30 (Polieteroeteroketon GF30)

Nazwa handlowa: Borapeek GF30
Symbol wg ISO 1043: PEEK GF30
Oznaczenie: Polieteroeteroketon, 30% wzmocniony włóknem szklanym


Odmiana Borapeeku GF30 posiadająca dodatek 30% włókna szklanego, które powodują wzrost sztywności oraz wytrzymałości na pełzanie w stosunku do Borapeeku niemodyfikowanego. Jest to tworzywo bardzo dobrze sprawdzające się w przypadku elementów narażonych na długotrwałe, wysokie obciążenia statyczne w wysokich temperaturach. Tworzywo występuje w kolorze naturalnym (beżowym)

Więcej informacji otrzymacie państwo kontaktując się z naszym działem handlowym odpowiedzialnym za tą część naszej oferty.

Skontaktuj się z nami.


Boryszew S.A.
oddział NYLONBOR


ul. 15-go Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
Polska
T 46 863 02 00 - 02
F 46 863 02 03

BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA; ul.15 Sierpnia 106; 96-500 Sochaczew
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KRS: 0000063824; NIP: 8370000634; REGON: 750010992;
Wysokość kapitału zakładowego: 220 000 000; Wysokość kapitału wpłaconego: 220 000 000,00 ZŁ